Finbarr Bradley – Author and Educator

I teach modules on sustainable ventures at both the Smurfit Graduate Business School and the Quinn Business SchFinbarr BradleyoolUniversity College Dublin, was a professor at both Dublin City University and Maynooth University, founding Director of the Irish-medium centre Fiontar-DCU, and a visiting professor at several universities worldwide. I am the author or co-author of books on culture and innovation. My PhD degree is from the Stern School of Business, New York University (NYU).


Fionnbarra Ó Brolcháin – Údar agus Oideoir

Múinim modúil ar fhiontair inbhuanaithe ag Scoil Ghnó Smurfit agus Scoil Ghnó QuinnColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, is iar ollamh in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus Ollscoil Mhá Nuad mé, stiúthóir bhunaigh ar an lárionad Gaeilge, Fiontar-DCU agus ollamh ar cuairt ag roinnt ollscoileanna ar fud na cruinne. Is údar nó comhúdar leabhair ar chultúr agus nuálaíocht mé. Tá céim PhD agam ón Scoil Ghnó Stern, Ollscoil Nua-Eabhrac (NYU).