Finbarr Bradley

Finbarr Bradley – Author and Educator

I teach courses on green ventures at the Smurfit School of BusinessUniversity College Dublin, a former professor at both Dublin City University and Maynooth University, founding Director of the Irish-medium centre Fiontar-DCU, visiting professor at several universities and co-author or author of books on culture and innovation. My PhD degree is from the Stern School of Business, New York University (NYU).


Fionnbarra Ó Brolcháin – Údar agus Oideoir

Múinim cúrsaí maidir le fiontair glais i Scoil Ghnó Smurfit, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, is iar ollamh in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus Ollscoil Mhá Nuad mé, Stiúthóir bhunaigh ar an lárionad Gaeilge, Fiontar-DCU, ollamh ar cuairt ag roinnt ollscoileanna agus údar nó comhúdar leabhair ar chultúr agus nuálaíocht. Tá céim PhD agam ón Scoil Ghnó Stern, Ollscoil Nua-Eabhrac (NYU).