Yearly archives: 2015


Recently I came across Maria Popova’s blog and her collection of Leo Tolstoy’s quotes from his book, A Calendar of Wisdom. In the Calendar, first published in 1904, Tolstoy [1828-1910] set out to compile “a wise thought for every day of the year, from the greatest philosophers of all times and all people.” Here are some great ones I’d like to share on wisdom, knowledge (and ignorance!), learning and the […]

Tolstoy on knowledge and meaning of life


There is a widespread misunderstanding in Ireland that innovation and competitiveness depend on the amount of money spent on research and development (R&D) within higher education institutions.  In fact, there is no evidence of a relationship between money spent on research in universities and the prosperity of a country, city or region. Irish universities are highly adept at promoting the idea that innovation starts with scientific research. This assumption is […]

Innovation and apprenticeshipsIs iad acmhainní do-láimhsithe a chothaíonn nuálaíocht. Na cinn is luachmhaire ná siúd atá neamhinste, a leithéid an tsamhlaíocht, an inspioráid agus an t-iomas. Spreagann tréithe amhail féintuiscint, féinmhuinín agus féinfhios, iad fréamhaithe sa dúchas, agus i gcás na hÉireann an Ghaeilge, acmhainní fiúntacha mar iad. Taispeánann taighde idirnáisiúnta gurb é an treo is fearr ó thaobh cruthaitheachta de ná deiseanna a thabhairt do daoine bheith ag smaoineamh ar bhealaí […]

Dearcadh cúng na cruthaitheachta