BIO


Finbarr Bradley

Finbarr Bradley

In recent years, I taught courses on green ventures at Quinn Business School, University College Dublin, Trinity Business School, Trinity College Dublin, Gaelchultúr/Coláiste na hÉireann, Aalto University Business School, Finland and Copenhagen Business School. I am a former professor at Dublin City University (1990-1999) and Maynooth University (2003-2006) and founding Director of the Irish-medium centre Fiontar-DCU (1993-1999). I have been a visiting professor at a number of universities worldwide including the University Of Michigan (USA 1994), Vienna University of Economics & Business (Austria, 2008), Toulouse Business School (France, 2018), Aalto University (Finland, 1991-2003, 2021), Copenhagen Business School (Denmark, 2021), and more. I am author/co-author of books on culture, enterprise and place. My PhD degree in international finance is from the Stern School of Business, New York University (NYU).


Fionnbarra Ó Brolcháin

Le blianta beaga anuas, bhi mé ag múineadh ar fhiontair ghlasa ag Scoil Ghnó QuinnColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, Scoil Ghnó Tríonóide, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, Gaelchultúr/Coláiste na hÉireann, Scoil Ghnó Ollscoil Aalto, An Fhionlainn agus Scoil Ghnó Copenhagen. Is iar ollamh in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (1990-1999) agus Ollscoil Mhá Nuad (2003-2006) mé agus stiúthóir bhunaigh ar an lárionad Gaeilge, Fiontar-DCU (1993-1999). Bhí mé mar ollamh ar cuairt ag roinnt ollscoileanna ar fud na cruinne, ina measc Ollscoil Michigan (SAM, 1994), Ollscoil Eacnamaíochta & Ghnó Vienna (An Ostair, 2008), Scoil Ghnó Toulouse (An Fhrainc, 2018), Ollscoil Aalto (An Fhionlainn, 1991-2003, 2021), Scoil Ghnó Copenhagen (An Danmhairg, 2021), is tuilleadh. Is údar/comhúdar leabhair ar chultúr, fiontraíocht agus dúchas. Tá céim PhD in airgeadas idirnáisiúnta agam ón Scoil Ghnó Stern, Ollscoil Nua-Eabhrac (NYU).


Career summary:


Awards, Honours & Memberships: