BIO


Finbarr Bradley

Finbarr Bradley

I teach modules on sustainable ventures at the Smurfit Graduate Business School and the Quinn Business School (both University College Dublin). I am a former professor at Dublin City University and Maynooth University and founding Director of the Irish-medium centre Fiontar-DCU. I have been a visiting professor at a number of universities worldwide and am author/co-author of books on culture and innovation. My PhD degree in international finance is from the Stern School of Business, New York University (NYU).


 Fionnbarra Ó Brolcháin

Múinim modúil ar fhiontair inbhuanaithe ag Scoil Ghnó Smurfit agus Scoil Ghnó QuinnColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath. Is iar ollamh in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus Ollscoil Mhá Nuad mé agus stiúthóir bhunaigh ar an lárionad Gaeilge, Fiontar-DCU. Bhí mé mar ollamh ar cuairt ag roinnt ollscoileanna ar fud na cruinne agus is údar/comhúdar leabhair ar chultúr agus nuálaíocht mé. Tá céim PhD in airgeadas idirnáisiúnta agam ón Scoil Ghnó Stern, Ollscoil Nua-Eabhrac (NYU).


Career summary:


Awards, Honours & Memberships: