Creativity


  Poet Theo Dorgan launching Gombeens at the Gate. Last night, my co-author and friend Jim Kennelly and I launched our latest book Gombeens at the Gate: Renewing the Rising through Ideals, Character and Place. Gombeens at the Gate delves into the Rising and the Irish Revival that preceded and inspired it. Ireland today, although quick to pay lip service to 1916, is sadly lacking in idealism and character. We are stumbling along with […]

Book Launch ‘Gombeens at the Gate’


Is iad acmhainní do-láimhsithe a chothaíonn nuálaíocht. Na cinn is luachmhaire ná siúd atá neamhinste, a leithéid an tsamhlaíocht, an inspioráid agus an t-iomas. Spreagann tréithe amhail féintuiscint, féinmhuinín agus féinfhios, iad fréamhaithe sa dúchas, agus i gcás na hÉireann an Ghaeilge, acmhainní fiúntacha mar iad. Taispeánann taighde idirnáisiúnta gurb é an treo is fearr ó thaobh cruthaitheachta de ná deiseanna a thabhairt do daoine bheith ag smaoineamh ar bhealaí […]

Dearcadh cúng na cruthaitheachta