Innovation


There is a widespread misunderstanding in Ireland that innovation and competitiveness depend on the amount of money spent on research and development (R&D) within higher education institutions.  In fact, there is no evidence of a relationship between money spent on research in universities and the prosperity of a country, city or region. Irish universities are highly adept at promoting the idea that innovation starts with scientific research. This assumption is […]

Innovation and apprenticeships


Is iad acmhainní do-láimhsithe a chothaíonn nuálaíocht. Na cinn is luachmhaire ná siúd atá neamhinste, a leithéid an tsamhlaíocht, an inspioráid agus an t-iomas. Spreagann tréithe amhail féintuiscint, féinmhuinín agus féinfhios, iad fréamhaithe sa dúchas, agus i gcás na hÉireann an Ghaeilge, acmhainní fiúntacha mar iad. Taispeánann taighde idirnáisiúnta gurb é an treo is fearr ó thaobh cruthaitheachta de ná deiseanna a thabhairt do daoine bheith ag smaoineamh ar bhealaí […]

Dearcadh cúng na cruthaitheachtaCreativity flourishes when embedded in a community that emphasises a deep sense of place. A sense of place encompasses an emotional attachment to a particular geographical and cultural space, a shared experience of history and community. Rich in tacit knowledge, it informs people’s sense of who they are, where they are, where they have come from and where they are trying to go. Erosion of a sense of place is […]

Value of heritage