Irish Language


Last week was a busy one. My co-author and friend Jim Kennelly and I launched our latest book Gombeens at the Gate: Renewing the Rising through Ideals, Character and Place. This is the third book Jim and I have written together. With only 100 pages (one for each year since the Easter Rising), we did remark that, unlike ourselves, our books are getting slimmer as time goes on! Gombeens at the Gate […]

Vision with Capability – A Real Paradigm Shift


Thíos tá agallamh raidió déanta ar Raidió na Life i mí Bealtaine 2016, cúpla lá roimh sheoladh mo leabhar nua Gombeens at the Gate. Is agallaimh deich noiméad atá i gceist. Below is a ten minute radio interview in Irish I did with Raidió na Life ahead of the launch of my book Gombeens at the Gate in May 2016.. Raidio na Life is Dublin’s Irish language community radio station […]

Agallamh – Raidió na Life Gombeens at the Gate 10/5/2016Is iad acmhainní do-láimhsithe a chothaíonn nuálaíocht. Na cinn is luachmhaire ná siúd atá neamhinste, a leithéid an tsamhlaíocht, an inspioráid agus an t-iomas. Spreagann tréithe amhail féintuiscint, féinmhuinín agus féinfhios, iad fréamhaithe sa dúchas, agus i gcás na hÉireann an Ghaeilge, acmhainní fiúntacha mar iad. Taispeánann taighde idirnáisiúnta gurb é an treo is fearr ó thaobh cruthaitheachta de ná deiseanna a thabhairt do daoine bheith ag smaoineamh ar bhealaí […]

Dearcadh cúng na cruthaitheachta