Uncategorized


Presenting President Higgins with a copy of Gombeens at the Gate. It was a great honour for me and my co-author, James Kennelly, to spend time yesterday morning at Áras an Uachtaráin where we presented President Michael D. Higgins with a copy of our book Gombeens at the Gate. We were thrilled that President Higgins spent over an hour of his valuable time discussing the contents of the book with […]

Visit to Áras an Uachtaráin


Is iad acmhainní do-láimhsithe a chothaíonn nuálaíocht. Na cinn is luachmhaire ná siúd atá neamhinste, a leithéid an tsamhlaíocht, an inspioráid agus an t-iomas. Spreagann tréithe amhail féintuiscint, féinmhuinín agus féinfhios, iad fréamhaithe sa dúchas, agus i gcás na hÉireann an Ghaeilge, acmhainní fiúntacha mar iad. Taispeánann taighde idirnáisiúnta gurb é an treo is fearr ó thaobh cruthaitheachta de ná deiseanna a thabhairt do daoine bheith ag smaoineamh ar bhealaí […]

Dearcadh cúng na cruthaitheachta