TALKS


I have presented talks, in both Irish and English, at conferences and other events, both in Ireland and abroad. The complete list of past and future talks follows. 

 • Opening Welcome & Introduction, Desmond Fennell & Ireland: Past Present & Future, Half-Day Seminar, Sandymount Hotel, Dublin 4, 14 June 2024.

 • Cainteoir, An Chultúr Ghaelach agus Fiontair Inbhuanaithe, Labhair Linn sa Leabharlann, An Lárleabharlann, Baile Átha Cliath 1, 13 Meitheamh 2024.

 • Cainteoir, Mórtas Dúiche agus Fiontair Áitiúil Inbhuanaithe, Rannóg an Aistriúcháin, Teach Laighean, Baile Átha Cliath 2, 28 Bealtaine 2024.

 • Talk, Making the Future Irish, Irish Future Conference, The Clarence Hotel, 6-8 Wellington Quay, Dublin 2.

 • Talk, Pangur Bán: Recalling a Fascinating Visit, Calligraphy Evening,  Sandymount Community Centre, Newbridge Avenue, Sandymount, Dublin 4, 5 April 2024.

 • Guest Lecture, The Irish Language and The Revival, 2 Classes (on Zoom) ‘Ireland: Myth, Reality, Conflict, Identity (SSP-100 025 & 026), Skidmore College, Saratoga Springs, New York, 4 October 2023.

 • Talk, Added Value of a Minority Langauge in Tourism, Minorities Mean Business, Forum of European Minority Regions (FUEN), Connemara Coast Hotel, Na Forbacha, Co. Galway, 11 November 2022.

 • Talk, Authentic Food Experiences: Why Sense of Place is Key, Harvest Festival, Powerscourt Distillery, Co. Wicklow, 1 October 2022.

 • Cainteoir, Dúchas agus Tomhaltachas: Lón Macnaimh ó Litir an tSinoid, Cumann na Sagart, Ionad Carmelite Avila, An Domhnach Broc, Baile Átha Cliath 4, 6 Meán Fómhair 2022.

 • Talk, Digital Hubs, Creativity and Innovation, Assembly of European Regions (AER) Summer Academy, Atlantic Technological University, Letterkenny, Co. Donegal, 31 August 2022.

 • Talk, Cumhacht na Gaeilge i nGeilleagar Fréamhaithe Athghiniúnach (‘The Power of Irish in a Rooted Regenerative Economy’), International Irish Language Summer School, Gaeltacht UCD, Quinn Business School UCD, 28 June 2022.

 • Invited Speaker, Valuing Authenticity and Place in Food Ventures, Plenary Session, Dublin Gastronomy Symposium, Technological University Dublin (TUD), Grangegorman, Dublin 7, 1 June 2022.

 • Talk, Authenticity and Meaning in Food Ventures: The Power of Place, Hearth & Community, Patten’s, Derreens, Achill Island, 5 March 2022.

 • Talk, Purpose-Driven Innovation, Staff, SMBC Aviation Capital, IFSC House, Dublin 1, 16 February 2022.

 • Talk, Contribution to Fáilte Ireland Workshop: Roadmap for Recovery & Growth, (Webinar on Zoom), 9 December 2021.

 • Talk, Purpose-Driven Innovation, The Nest (Innovation Hub), SMBC Aviation Capital, IFSC House, Dublin 1, 14 October 2021.

 • Talk, Green Entrepreneurship: Why Authenticity and Place Matter, Mikkelin Tieteen Päivät [Mikkeli (Finland) Science Days], (Webinar on Zoom), Mikkelin yliopistokeskus [Mikkeli University Consortium], 15 April 2021.

 • Cainteoir, An Ghaeilge mar Bhuntáiste Eacnamaíoch in Eoraip Inbhuanaithe, Seisiún Eolais 3,  Oifigigh Pleanála Teanga, Údarás na Gaeltachta (ar Zoom), 7 Deireadh Fómhair 2020.

 • Cainteoir, An Luach a Bhaineann leis an Ghaeilge i dTaobh an Gheilleagair de, Clár Faisnéise Cultúr agus Forbartha, Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe, 27 Feabhra 2020.

 • Painéal, 100 Bliain den Ghaeilge sa Dáil: Scáthán ar Fhorbairt sa tSochaí 1919-2019, Ollscoil Mhá Nuad i gComhpháirtíocht le RTÉ Raidió na Gaeltachta, Halla Renehan, Má Nuad, 25 Samhain 2019.

 • Keynote Address, Competing on Authenticity and Difference: Why Irish is So Valuable, All-Ireland Business All-Stars Accreditation Ceremony, Croke Park Dublin 1, 1 May 2019.

 • Class Talks, MSc in Investment, Treasury & Banking,  Dublin City University (DCU), 23 & 30 March, 2019.

 • Talk, The Regenerative Economy: Language Weakness as StrengthREVITALISE Workshop 3: Language Revitalisation and Economic Transformation, Pierhead Centre, Cardiff Bay, Wales/Cymru, 5 October 2018.

 • Talk, Féile na Laoch [‘Festival of Heroes]’, An Muileann, Baile Bhúirne, Co. Chorcaí, 29 Méan Fómhair 2018.

 • Talk, Sense of Place and Entrepreneurship, Visiting faculty and students from Point Loma Nazarene University, San Diego, California, USA, UCD Smurfit Business School, Blackrock, Co. Dublin, 11 May 2018.

 • Eochairóráid (‘Keynote  Speech’), Sainiúlacht sa Mhargaidh Domhanda: Fiúntas na Gaeilge (‘Distinctiveness in the Global Marketplace: Value of Irish’), Q-Mharc Gnó le Gaeilge, Páirc an Chrócaigh, Baile Átha Cliath 3, 8 March 2018.

 • Cainteoir, Ag Cruthú Gnólachtaí Nua-Thionscanta Nuálacha sa Ghaeltacht (‘Creating Innovative Start-Ups in the Gaeltacht’), LEO Local Enterprise Week 2018, Fiontarlann, Baile na Móna, Cill Chartha (KIlcar), Co. Donegal, 6 March 2018.

 • Speaker, How Purpose-Led Firms Create Sustainable Business Value, MBA Association of Ireland, RDS, Ballsbridge, Dublin 4, 8 February 2018.

 • Cainteoir, Ról na n-Ealaíon in Aois na hInbhuaineachta: Deiseanna don Ghaeltacht [‘Role of the Arts in the Sustainable Age: Opportunities for the Gaeltacht’],  Oidhreacht Bheo trí shúile na n-ealaíon, Ealaín na Gaeltachta, Áislann Ghaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall, 8 Nollaig 2017.

 • Aoichainteoir/Oscailt oifigiúil, Deiseanna & Dúshláin do chomhluchtaí Gaeltachta maidir le ETIAM, Féile Eolaíochta na Gaeltachta 2017,  Páirc Ghnó an Daingin & Mol Teic an Daingin, Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí, 13 Samhain 2017.

 • Cainteoir, Dúthaigh Anama’ agus Geilleagar na hÉireann, Meanmanra 2017, Campas Phádraig, DCU, Baile Átha Cliath 9, 28 Deireadh Fómhair 2017.

 • Presentation, Rural Ireland’s Advantage in a Globalised World, Daniel O’Connell Summer School 2017, The Library, Cahersiveen, Co. Kerry, 25 August 2017.

 • Talk, On book Digging Deeper, Finnish Business Club in Ireland, Embassy of Finland, Dublin, 8 May 2017.

 • Talk/Book Launch, Great Lighthouses of Ireland Festival: Shine a Light on Summer, Teach Solais Fhánada/Fanad Lighthouse, Fanad, Donegal, 29 April 2017.

 • Panel Member, Greenleaf Publishing Webinar, 1-2pm, 23 March 2017.

 • Speaker, Fireside Chat, Gnó le Croí (Business Retreat), mng, Teach Campbell, Gaoth Dobhair,  Co. Dhún na nGall, 3 March 2017.

 • Cainteoir,  Forbairt and Duine agus an Geilleagair: Cur Síos ar na Tionscadail, Ceardlainn Cruthaitheachta, Teacht Aniar, An Chultúrlann, Béal Feirste, 18 Feabhra & 1 Aibreán 2017.

 • Guest Lecture, Authenticity, Culture & Irish Drinks Industry, Masters in International Business, UCD Smurfit Graduate Business School, Blackrock, Co. Dublin, 22 November 2016.

 • Léacht, Todhchaí na Físe/The Future of the Vision, Comhdháil Náisiúnta Éireann 2016 [National Conference 2016, Fringe Programme], Áras na Gaeilge, NUI Galway, 10 Samhain 2016.

 • Léacht, Nuálaíocht Inbhuanaithe agus Oideachas Innealtóireachta,  An Roth – Cumann na nInnealtóirí [Engineers Ireland], 22 Bóthar Cluaidhe, Baile Átha Cliath 4, 12 Deireadh Fómhair 2016.

 • Speaker, Radical Policy Rethink to Realise Rural Innovation Potential, High Level Panel: ‘Beyond the M50: What Economic Future is there for Rural Ireland?’, Dublin Economics Workshop, Whites of Wexford, Wexford, 23 September 2016.

 • Speaker, An Alternative View of Agricultural Education, Steering Group Meeting, Teagasc Education & Training Strategic Vision Project, Teagasc Food Research Centre, Ashtown, Dublin 15, 8 September 2016.

 • Speaker, Character, Co-operation and Cultural Revival, Farming and Country Life 1916, Teagasc, Mellows Campus, Athenry, Co. Galway, 11 June 2016.

 • Speaker, The Value of AuthenticityFundSME Event, Ballsbridge Hotel, Dublin 4, 19 May 2016.

 • Speaker, Official Opening/Oscailt Oifigiúil, Fanad Lighthouse/Teach Solais Fhánada, Fanad, Co. Dhún na nGall, 29 April 2016.

 • Speaker, Fireside Chat, Gnó le Croí (Inspiration Business Retreat), mng, Teach Campbell, Gaoth Dobhair,  Co. Dhún na nGall, 28 April 2016.

 • Caint, Seoladh Leabhar, As Tobar an Doibhlinigh, Coiscéim, Foras na Gaeilge, 7 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2, 31 Márta 2016.

 • Bi-Lingual Talk, Dúchas, Pobal & Fiontair, Ceardlann mng, Sean Teach Niall Ó Dónaill, Loch an Iúir, Co. Dhún na nGall, 12 Nollaig 2015.

 • Seoladh Leabhar, Cá bhfuil Áibil do Dheartháir? le Helen Ó Murchú, Foilsiúcháin Ábhair Spioradálta (FS), Foras na Gaeilge, 7 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2, 3 Nollaig 2015.

 • Guest Lecture, Sustainable Innovation, Value & Place, Masters in International Management [CEMS], Smurfit Graduate Business School, University College Dublin, 24 November 2015.

 • Talk, An Ghaeilge agus an Chultúr, Cás Eacnaimaíoch ar son Aontú na hÉireann/The Economic Case for a United Ireland, Sinn Féin Conference, Titanic Centre, Belfast, 30 October 2015.

 • Guest Lecture, Developing Innovative & Sustainable Communities, Course – Interregional Project [Masters in International Business Management], Carinthia University of Applied Sciences, Villach, Austria, 8 October 2015.

 • Aoichainteoir, Pleanáil Teanga Contae, Comhairle Contae Dhún na nGall, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall, 13 Iúil 2015.

 • Talk, Do Social & Spiritual Resources Nurture Innovation, Centenary Conference: Building a People-Centred Economy, Knights of St. Columbanus, Iontas Building, Maynooth University, 13 June 2015.

 • Talk, The Future in our Past: Valuing Local Food Traditions TRADEIT Workshop, Institute of Technology, Tralee, 27 January 2015.

 • Léacht, An Ghaeilge sa Ré AthghiniúnachCairde Uí Néill, Muileann an Choirce, Oileán an Ghuail, Tír Eoghain, 11 Nollaig 2014.

 • Address, Exploring Language, Knowledge & Ideas, Research Theme 5 (Humanities in Practice: Sources, Resources & Discourses), Iontas Building, Maynooth University, 20 October 2014.

 • Speaker, Growth in the Artisan Sector: Is the Bigger Artisan Better or Are More Artisans Better Still?, The Future is Food, 4th Annual Taste Council of Ireland Summer School, The Brooklodge Hotel, Macreddin Village, Co. Wicklow, 25 August 2014.

 • Speaker, Cultural Capital, The Café Society, Café Lounge, Carrick-on-Shannon, Co. Leitrim, 4 July 2014.

 • Speaker, The Manx Creative Edge: Why Authenticity and Place Matter, Annual Ned Mandrell Lecture,  Culture Vannin, Mannin/Isle of Man, 19 June 2014.

 • Keynote Speaker, Irish Association of Creative Arts Therapists (IACAT) AGM, Avila Carmelite Centre, Donnybrook, Dublin 4, 14 June 1014.

 • Speaker, Inspiring Place-Based Sustainable Ventures, Launch of ‘The Burren Tourism Story 2014, The Burren & Cliffs of Moher Geopark and Burren Ecotourism Network, The Pavilion, Lisdoonvarna, Co. Clare, 5 March 2014.

 • Keynote Speaker, Learning from the Best – Cultural Tourism, CeangalG/ConnectG Selling our Story Conference, An Gearrán, Gaoth Dobhair, Dún na nGall, 26/27 February 2014.

 • Seoladh Leabhar, Scéal Ghael-Linn le Máiréad Ní Chinnéide, Gael-Linn, Ceoláras Náisiúnta, Baile Átha Cliath, 21 November 2013.

 • Introduction, Workshop on Environmental Markets: Market Developments and Sustainable Funds Management, UCD Earth Institute Earth Gathering, Science Centre, University College Dublin, 15 November 2013.

 • Speaker, Formal launch of group One Voice for Languages, Long Room Hub, Trinity College Dublin, 14 November 2013.

 • Response, Launch of Ireland’s Five Part Crisis, Five Years on: Deepening Reform and Institutional Innovation, National Economic & Social Council (NESC) Report No. 135, Royal Irish Academy, Dublin, 7 November 2013.

 • Speaker, Deis agus Dóchas, an Ghaeilge i Ré an hInbhuainaitheachta [Opportunity and Hope, Irish in the Age of Sustainability], Conference: Ag Bailiú le Chéile Arís: Oidhreacht Dhubhghlais de hÍde, beatha nó bás na Gaeilge, Douglas Hyde Conference [Comhdháil an Chraoibhín], Ballaghaderreen, Co. Roscommon, 25 October 2013.

 • Book Reading, Culture Night/Oíche Chultúir, Waterways Ireland Visitors Centre, Grand Canal Quay, Dublin 2, 20 September 2013.

 • Keynote Speaker, Tional – Promoting Celtic Cultures, Celtic Neighbours, Sabhal Mor Ostaig, Isle of Skye, Scotland, 26 June 2013.

 • Talk, National Culture and Economic Innovation, Visiting faculty and students from Xavier University, Cincinnati, Ohio, USA, Bewleys Hotel, Ballsbridge, Dublin 4, 25 June 2013.

 • Moderator, Debate – What makes a truly economically and socially sustainable creative quarter?, Seminar – ‘Inspire the City’, d.ploy Dublin, Wood Quay Venue, Dublin City Council, 24 May 2013.

 • Cainteoir, Fiúntas na nEalaíon Dúchasach san Aois Nuálach [The Value of the Traditional Arts in the Innovation Age], Comhdháil, Voces in Artes, Foras na Gaeilge, Teach an Ardmhéara [Mansion House], Baile Átha Cliath [Dublin], 11 May 2013.

 • Léacht, Dúchas, Dualgas & Dóchas: Spiorad na hAthbheochana in Aois na hInbhuanaitheachta, Léachtaí Cholm Cille XLIV, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, 22-23 March 2013.

 • Speaker, Using the Irish Language to Develop Brand Identity,  Annual Good Food Ireland Conference 2012: Marketing Food Experience, The Shelbourne Hotel, Dublin 2, 20 November 2012.

 • Speaker, Competing on Difference: Understanding the Value of Distinctiveness, 33rd National Marketing Conference: Brand Ireland – Exploring National Branding, The Marketing Institute of Ireland, The Four Seasons Hotel, Ballsbridge, Dublin 4, 7 November 2012.

 • Speaker, Place, Culture & Innovation in the Digital Age, Cultural Services Day, Donegal County Council, Regional Cultural Centre, Letterkenny, Co. Donegal, 27 September 2012.

 • Keynote Speaker, Alumni  Event – Leading Beyond Authority: My InfluencesCommon Purpose, City Hall, Cork City, 13 September 2012.

 • Painéal, Ag Meabhrú na Todhchaí: Díospóireacht Chruthaitheach, Scoil Samhraidh: Ag Cothú na Todhchaí: Forbairt na Tíre agus na Teanga, An Mheitheal Straitéise, Taighde & Tionscnamh (MSTT)/Teacht Aniar, Ceatharlach, 14 July 2012.

 • Talk, National Culture and Economic Innovation, Visiting faculty and students from Xavier University, Cincinnati, Ohio, USA, Bewleys Hotel, Dublin Airport, 13 June 2012.

 • Q&A Panel Discussant, Connecting with Opportunities in China, PIVOT/RIAI, The Chester Beatty Library, Dublin Castle, 28 May 2012.

 • Opening Exhibition, Between Art and IndustryNational Craft Gallery, Kilkenny [25 May 2012- 4 July 2012], 25 May 2012.

 • Speaker, Heritage, Creativity, Innovation, Save Hume Street [Campaign to halt fire sale of former Hume Street Hospital], Public Meeting, Little Museum of Dublin, 15 St. Stephen’s Green, Dublin 2, 14 May 2012.

 • Speaker, Culture and Innovation: Ireland’s Distinct Opportunity, Annual Conference: Culture and the Economy, Temple Bar Cultural Trust [Taisce Chultúrtha Bharra an Teampaill], Dublin, 9 May 2012.

 • Staff Talk, Gallery, designpartners, Bray, Co. Wicklow, 4 May 2012.

 • Guest Speaker, Internal Employee Kick-off Event, Vodafone Ireland, Aviva Stadium, Dublin 4, 29 March 2012.

 • Aoichainteoir, An Ghaeilge mar Inspioráid sa Ré Nuálaíoch, Lá Pleanála do Mic Léinn ar Scéim Chónaithe [Teach na Gaeilge], Bord na Gaeilge, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (UCD), 21 January 2012.

 • Keynote Speaker, The Value of Creativity and Innovation in our Rural Economy, Clare Local Development Company Seminar, Lisdoonvarna, Co. Clare, 30 November 2011.

 • Keynote Speaker, Nurturing Innovation: Language Diversity as Advantage, Symposium: Multilingualism in the Knowledge Economy, European Universities Network on Multilingualism (EUNoM), European Commission Lifelong Learning Programme (Erasmus), Queen’s University, Belfast, 14 November 2011.

 • 2nd Annual Fr McDyer Memorial Lecture, ‘Realising Fr McDyer’s Vision in a Globalising Ireland’, Donegal Association – Dublin/Cumann Thír Chonaill – Baile Átha Cliath, All-Hallows College, Drumcondra, Dublin 9, 13 November 2011.

 • Keynote Address, Our Economic Future: Making Sense or Making Stuff?, Conference: The Economy vs The People – Ireland’s Divided Mind’, Douglas Hyde Conference [Comhdháil an Chraoibhín], Ballaghaderreen, Co. Roscommon, 4 November 2011.

 • Speaker, Leveraging Distinctive Resources for Innovation, Conference: Place as Resource – Heritage, Inspiring Innovation for Economic Growth, The Heritage Council [An Chomhairle Oidhreachta], Royal College of Physicians, Dublin 2, 27 October 2011.

 • Keynote Address, Research to Innovation: In Pursuit of Wisdom, Conference: Research in the Real World, 2nd Dublin Region Higher Education Alliance (DRHEA) Undergraduate Conference, The Helix, Dublin City University, 12 October 2011.

 • Member, Panel Discussion, The Arts are a Luxury We Can’t Afford Right Now!, Kilkenny Arts Festival + Carlow & Kilkenny National Campaign for the Arts, Pembroke Hotel, Kilkenny, 6 August 2011.

 • Talk, National Culture and Economic Innovation, Visiting faculty and students from Xavier University, Cincinnati, Ohio, USA, Bewleys Hotel, Ballsbridge, Dublin 4, 21 June 2011.

 • Speaker, Realising Ireland’s Innovative Potential, Craft Conscious: Re-shaping global futures in the innovation age, World Crafts Council Conference, RDS Dublin, 9 June 2011.

 • Keynote Address, Annual Irish Learning Technology Association (ILTA) Conference (EdTech 2011), Waterford Institute of Technology, 1 June 2011.

 • Léacht, An Ghaeilge, an Stát agus an Geilleagar: Ó Imeall go Lár, Seiminéar, An Mheitheal Straitéise, Taighde & Tionscnamh (MSTT)/Teacht Aniar, Baile Áth Cliath, 14 May 2011.

 • Cainteoir, Daonnacht, Féiniúlacht agus Nualaíocht, Gnéithe de shaothar Breandán Ó Doibhlin, ag seoladh Faisicil VI de ‘Manuail de Litríocht na Gaeilge’, Coláiste Phádraig, Má Nuad, 5 May 2011.

 • Guest Talk, Culture-Driven Perspective on Innovation, Diploma in Strategy & Innovation Class, Irish Management Institute, Dublin, 29 April 2011.

 • Aoichainteoir, Acmhainní Áitiúla, Dearcadh Domhanda, Siompóisium: Cultúr, Athshlánú, Forbairt, PLÉ in An Lab, An Daingean, Co. Chiarraí, 12 February 2011.

 • Chairperson, Moot VII: Inno-vision (Art, Creativity, Education & Innovation), Butler Gallery/Kilkenny County Council Arts Office, Kilkenny, 4 February 2011.

 • Aoichainteoir, Comhdháil – I Lár an Aonaigh, Ealaín ar Oileán, Coláiste Cuimhneacháin an Phiarsaigh, Ros Muc, Conamara, Co. na Gaillimhe, 27 November 2010.

 • Panel Member/Presentation – Local Arts and the Creative Economy, Conference – Arts & Culture in Local Government, The Arts Council & Local Authorities, The Irish World Academy of Music and Dance, University of Limerick, 26 November 2010.

 • Spreagchainteoir, Acmhainní Áitiúla, Dearadh Domhanda, Comhdháil – Na Taibhealaíona don Óige: Ag Tógáil an Tí, Meitheal na mBeag, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (NUIG), 20 November 2010.

 • Speaker, Irish Imagination, Innovation Ingredient, Conference – Cultural Dimensions of Innovation, Innovation Research Unit, University College Dublin (UCD), Newman House, 85-86 St. Stephen’s Green, Dublin 2, 16 November 2010.

 • Speaker, Enterprise and Culture, Festival – Foxford Threads & Yarns, Foxford, Co. Mayo, 22 October 2010.

 • Speaker, Ireland’s Cultural Potential in an Innovation Age: Implications for the Librarian, Seminar, Library Association of Ireland [County and City Librarians’ Section], Westport, Co. Mayo, 7 October 2010.

 • Speaker, Using Culture & Creativity to Drive InnovationSwedish Chamber of Commerce in Ireland, Reddy Charlton McKnight, Solicitors, 12 Fitzwilliam Place, Dublin 2, 22 September 2010.

 • Speaker, Creativity, Culture and Innovation: looking for new links, Seminar, Belgian Presidency of the Council of the European Union, Flagey Cultural Centre, Brussels, 8-9 September 2010.

 • Presentation, Learning to Embrace our Imaginative Tradition, 30th MacGill Summer School, Reforming the Republic – Issues of Politics, Economics & Accountability, Glenties, Co. Donegal, 18-24 July 2010 [Summary in Joe Mulholland (ed.), Reforming the Republic: The MacGill Report 2010, Environmental Publications, Cloughjordan, Co. Tipperary, 2010, pp. 159-163].

 • Plenary Session Chair, Learning the New Language – The Creative Economy (Speaker: Tom Fleming), Theatre Forum Ireland, Annual Conference 2010 – ‘Resilience & Renewal’, Wexford Opera House, 18 June 2010.

 • Plenary Session Speaker, Creative Thinking: Re-Imagining the University, 8th Annual Galway Symposium on Higher Education, Centre for Excellence in Learning & Teaching, National University of Ireland, Galway, 11 June 2010.

 • Speaker, Annual CDB Strategy Day, Co. Donegal County Development Board, Letterkenny, Co. Donegal, 5 May 2010.

 • Speaker (with Desmond Fennell and Conor Skehan), HereticsSoGo Dublin Arts Festival, 1 May 2010.

 • Aoichainteoir, Lón Ghnó, Foras Ghnó na hÉireann, Teach Laighean (Leinster House), 12 Aibreán, 2010.

 • Presentation, A Proposal for a Global Cultural University: Seminar on Possible NUIG Approach, Joint Workshop, Moore Institute Seminar Room; Aoichainteoir, ‘Cultúr mar Bhuntáiste Iomaíochta: An Ghaeilge san Aois Nualaíoch’, Léacht Bhord na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (NUIG), Galway, 25 Feabhra 2010.

 • Conversation with Stephen Kinsella, Confronting the Crisis: Visions of Ireland in 2050, Institute for the Study of Knowledge in Society (ISKS), University of Limerick, 9 February 2010.

 • Léacht, Dúchas mar Inspioráid NualaíochtaImbolc – Inspioráid na Bliana, Ionad Cultúrtha, Baile Bhúirne, Co. Chorcaí, 6 February 2010.

 • Presentation, Coiste na Gaeilge, Cumann Lúthchleas Gael (GAA), Páirc an Chrócaigh, Baile Átha Cliath, 8 December 2009.

 • Presentation, Culture, Creativity and Place, ‘Creative Cities’ Seminar series, Graduate School of Creative Arts and Media in Dublin (GRADCAM), Dublin Institute of Technology (DIT), Thomas Street,  Dublin 8, 18 November 2009.

 • Aoi-Chainteoir, Léacht Harry Holland, Féile Gaeilge le Bród 2009, Gort na Móna CLG, Béal Feirste, 12 Samhain 2009.

 • Presentation, Ireland’s Competitiveness – Innovation in Knowledge and Understanding, Staff Seminar, Forfás, Dublin, 2 November 2009.

 • Presentation, Comhdháil Lae – Cultúr & TeangaOireachtas na Gaeilge, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall, 28 October 2009.

 • Presentation, Closing Session: Perspectives for the Future, Conference, European University – Business Cooperation Thematic Forum – New Skills for New Jobs- The Role of Higher Education Institutions and Business Co-operation, HEA/Department of Education & Science/European Commission – DG Education and Culture/UK Department of Employment and Learning, Grand Hotel, Malahide, Co. Dublin, 22-23 October 2009.

 • Panel Member and Presenter, Douglas Hyde Conference [Comhdháil an Chraoibhín], Culture and the Economy – Creativity and Innovation in Post-Boom Ireland, 16-18 October 2009, Ballaghaderreen, Co. Roscommon.

 • Presentation, Irish Culture as Opportunity in the Age of Innovation, Seminar, School of Irish, Celtic Studies and Folklore, University College Dublin, 15 September 2009.

 • Presentation, Culture as Ireland’s Competitive Opportunity, Irish Film Producers Group, Bord Scannán na hÉireann/Irish Film Board, The Clarence Hotel, Dublin, 27 August 2009.

 • Léacht, Tábhacht an Chultúir is Mórtas Ceantair sa Ré Nuálaíoch, Daonscoil na Mumhan, Coláiste na Rinne, An Rinn, Co. Port Láirge, 20 August 2009.

 • Presentation, Cultural Distinctiveness as Competitive Advantage, 29th MacGill Summer School on theme The Irish Economy – What went wrong? How will we fix it?, Glenties, Co. Donegal, 19-24 July 2009.

 • Presentation, Mediating between Local and Global: Sense of Place and Irish InnovationAmerican Conference for Irish Studies (ACIS), Annual General Meeting, NUI Galway, 11 June 2009.

 • Speaker, Shared Sense of Place: Distinctive Island’s Innovative Resource, Public Meeting on theme ‘Ireland Together’?, Setanta Initiative – For an All-Ireland Conversation, The Ireland Institute, 27 Pearse Street, Dublin 2, 28 May 2009.

 • Caint & Seoladh, Fiúntas na Gaeilge sa Ré Nuálaíoch – Ról Radacach don Chonradh!, Ard-Fheis Conradh an Gaeilge, an tAonach, Co. Thiobraid Árainn, 8 May 2009.

 • Aoichianteoir, Spiorad na Fiontraíochta sa Ré Nuálaíoch: Gné Radacach na Gaeilge, Comhdháil, An Bealach chun na Gaeltachta, An Carn, Tír Chiana, Machaire Rátha, Co. Doire, 4 April 2009.

 • Participant, National Leadership Forum, Irish Management Institute (IMI), Sandyford, Dublin, 3 April 2009.

 • Presentation, Innovation, Learning and Ireland’s Smart Economy: Why Culture Matters?, Innovation & Standards Supporting Enterprise Seminar, National Standards Authority of Ireland (NSAI), NSAI 2004 Half-Day Seminar, Santry, Dublin, 25 March 2009.

 • Presentation, Innovation and Irish Competitive Advantage: Do Culture and Distinctiveness Matter?, HII Seminar Series, Humanities Institute of Ireland (HII), University College Dublin, 13 February 2009.

 • Presentation, Mediating between Local and Global: Does Sense of Place Matter in Innovation?, Research Seminar, Geography Department, University College Cork, 4 February 2009.

 • Presentation, Open Discussion on An Cheathrú Gaeltachta/Book LaunchAn Chultúrlann, Belfast, 27 January 2009.

 • Presentation, Innovation, Learning and Competitive Advantage: Are Culture and Sense of Place Crucial?, Brown Bag (Lunchtime Seminar), Forfás, Dublin, 25 November 2008.

 • Presentation, Distinctive Ireland – Creative Opportunity, Conference – Creative Futures: Building Ireland’s Cultural and Creative Economy, Institute of Art, Design & Technology (IADT), Dún Laoghaire, Co. Dublin, 29 October 2008.

 • Talk, Fostering Innovation in Financial Services, Frankfurt School of Finance & Management, Executive European Week, Institute of Banking in Ireland, IFSC, Dublin, 25 September 2008.

 • Lunchtime Management Talk, Interpreting Innovation: Creating a Potent Learning MilieuGoogle European Headquarters, Dublin, 20 June 2008.

 • Co-Presentation (given by James J. Kennelly): The New Irish Revival: Innovation, Culture & Place in a Globalizing IrelandAmerican Conference for Irish Studies, Annual General Meeting, St. Ambrose University, Davenport, Iowa, 18 April 2008.

 • Guest Speaker, Culture of Innovation and Local Resources – Implications for Learning, Tuath Centres for Learning Project, Ards Friary, Creeslough, Donegal, 7 March 2008.

 • Participant, Creativity in Higher Education, Question and Answer Discussion at Symposium hosted by NUI Maynooth and Waterford IT, The Davenport Hotel, Dublin, 24 May 2007.

 • Presentation, Scientific Culture, Irishness and Place: From Plunkett to the Johnstons – Century of the PracticalIASIL in Ireland Conference, UCD, 18 July 2007.

 • Presentation, Investment Strategy for Northern Ireland 2008-2018: Key Issues for Skills and Education, Stakeholder Discussion, Belfast, 26 June 2007.

 • Presentation, Midlands Gateway – A Learning Region, Launch of Capital Securities Midlands Gateway Economic Index, Tullamore Court Hotel, Tullamore, Co. Offaly, 2 March 2007.

 • Léacht, Fiúntas is Fostaíocht: Deiseanna sa Ré NúalaíochFiontraithe le Gaeilge, Doire, 3 November 2006.

 • Speaker, Regional Innovation Environments in the Knowledge Society: Identifying a Place for Irish, The 6th Language & Politics Symposium on the Gaeltacht and Scotstacht, Queens University Belfast, Belfast, 30 August-1 September 2006.

 • Lecture, The Celtic Tiger: Where it’s come from – Where it’s going!, MBA Class Group, Augsberg University (Germany), Smurfit School of Business, UCD, 25 July 2006.

 • Aoichainteoir, An tSochaí Nuálaíoch & Gaelscoilaíocht: Dúshlán is Deis!, Comhdháil 2006, Comhairle na Gaelscoilaíochta, Ard Mhacha, 20 March 2006.

 • Aoichainteoir, An tSochaí Nuálaíoch & an Ghaeilge: Dúshlán is Deis, Síompóisiam ar Eolaíocht na hÉireann, An tOireachtas, CIT, Corcaigh, 2 November 2005.

 • Presentation, Innovation, Civic Culture & Place: Engaged Learning for an Irish Knowledge Society, Cross Border Seminar on Engagement: Transforming Learning 3rd Level and Community, Cross Border Centre for Community Development, Dundalk Institute of Technology, Dundalk, 20 October, 2005.

 • Keynote Address, Creativity, Place and the Knowledge Society: Why Education Matters, Keynote Address at Conference A Future Vision for Education in Rural Northern Ireland, Northern Ireland Rural Development Council, Dungannon, Co. Tyrone, 30 September 2005.

 • Presentation, Quality of Life, Civic Culture & Knowledge Communities: Can Self-Reliance & Creativity be Learned?, Surviving or Thriving?: Quality of Life Issues in Rural Ireland, LEADER Conference, Buswells Hotel, Dublin, 9 June 2005.

 • Presentation, The Irish Revival & Creativity: Lessons for Knowledge SocietyAmerican Conference for Irish Studies (ACIS), Annual General Meeting, University of Notre Dame, Indiana, USA, 13-17 April 2005.

 • Discussant, Impact of Democratic Factors on Labor Supply, Glucksman Ireland House, NYU, Seminar on the Irish Economy, Dublin, 11 January 2005.

 • Presentation, Well-Being & Innovation: Educating for Change, Well-Being: People, Plant & Profit, National Standards Authority of Ireland (NSAI), NSAI 2004 Annual Conference, Citywest, Dublin, 23 November 2004.

 • Presentation, Folláine, Nuálaíocht & Ré an Eolais: Féidearthachtaí & Dúshlán don Ghaeilge, An Ghaeilge mar Acmhainn, Bord Forbartha Chontae Dhún na nGall (Co. Donegal Development Board), Oireachtas na Gaeilge, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall, 28 October 2004.

 • Panel Member, Innovation in Industry and Academia, IFIP WG 8.6, IT Innovation for Adaptability & Competitiveness, Intel Innovation Centre, Leixlip, Co. Kildare, 2 June 2004.

 • Presentation, Spatial Policy for Rural Development, Policy Workshop organised by Dept. of Community, Rural & Gaeltacht Affairs, Curragh, Co. Kildare, 25 February 2004.

 • Presentation, Oideachas Nuálaíoch don Saol Nua-TheicneolaíochtaAn Roth/The Institution of Engineers of Ireland, Dublin, 4 December 2003.

 • Léacht, Bronnadh na dTeastas, An Chomhchoiste Réamhscolaíochta, 11 November 2002.

 • Léacht, Luachanna & Eitic sa Chóras Oideachais 3ú LeibhéalAcadamh na Lianna, Cruinniú an Fhómhair, Baile Bhúirne, Co. Chorcaí, 27-29 September 2002.

 • Co-Presentation (given by James J. Kennelly), How Green is Ireland? Ireland’s ‘Celtic Tiger’ Economy through the Lens of Sustainable DevelopmentAmerican Academy of Management, Annual Conference, Denver, Colorado, USA, 12 August 2002.

 • Co-Presentation (given by James J. Kennelly), Ireland’s ‘Celtic Tiger’ Economy: A Unique Opportunity to Foster an Ethic of Quality and Sustainability, International Association for Business & Society, 13th Annual Meeting, Victoria, B.C. Canada, 27-30 June 2002.

 • Presentation, Public-Private Partnerships: Value-for-Money, Risk & DevelopmentStockholm School of Business, Sweden, 26 March 2002.

 • Presentation, Irish Cultural Heritage and Entrepreneurship, International Technology Policy and Global Internet Economics Class, MBA Program, University of Maryland/Smurfit School of Business, UCD, 25 May 2001.

 • Presentation, Heritage and The National Development Plan, MA in Heritage Management Class, University College Cork (UCC), 15 March 2001.

 • Presentation, Fiontar: Concept, History, Organisation, Achievements and People, Seminar on Brittany: Economy and Language, DIORREN, Cultures et Stratégies Internationales, Institut de Locarn, Locarn, Brittany, 28 September 2000.

 • Léacht, Fiontar,  An Díseart/Institute of Education & Celtic Culture, An Daingean (Dingle), Co. Kerry, 17 December 1999.

 • Léacht, Cúrsa BSc in Airgeadas, Ríomhaireacht agus FiontraíochtAn Roth/The Institution of Engineers of Ireland, Dublin, 22 April 1997.

 • Léacht, Céim Trí Gaeilge, Gradam, Dublin, 14 February 1997.

 • Léacht, Cúrsa Ríomhaireachta agus Airgeadais trí Ghaeilge in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, An Chéad Seimineár um Fhorbairt na Gaeilge sna Coláistí Teicniúla Réigiúnacha, Sligeach, 19-20 May 1994.

 • Presentation, Technology and Language–The Industrial Perspective, European Commission (DG13)/NCLT Joint Conference, Dublin, 6 December 1993.

 • Presentation, Education in FinanceDatastream Conference, Dublin, 29 September 1993.

 • Presentation, The Irish Language, Enterprise and Economic Development, Workshop: Research in Progress in Applied Linguistics, Irish Association for Applied Linguistics, 15 May, 1993.

 • Presentation, National Identity, Language and Irish Economic DevelopmentAmerican Conference for Irish Studies (ACIS), Annual General Meeting, Villanova University, Philadelphia, USA, 15 April 1993.

 • Presentation, International Transfer Pricing: US Regulations Forge Better Links between Finance, Accounting and Corporate Strategy, Conference of the Irish Accounting and Finance Association, 1992.

 • Presentation, The Revolution in All-Irish EducationAmerican Conference for Irish Studies (ACIS), Annual General Meeting, UCG, Galway, 9 July 1992.

 • Discussant, Capital Mobility: Co-integration Evidence for Ireland and the United Kingdom by K. Beirne, Irish Economic Association Annual Conference, Carrickmacross, 10 May 1991.

 • Presentation, Government Attempts to Develop an International Financial Services Center in Dublin, American Irish Historical Society, New York, 19 March 1988.

 • Presentation, An Analysis of Call Strategy and Bond Pricing in the Eurodollar MarketFinancial Management Association Annual Meeting, Las Vegas, Nevada, 14 October 1987.

 • Presentation, Power Transistors: Second Breakdown Energy Capability versus Collector Current Fall TimeGE Technology Seminar, Syracuse, New York, 1980.