Articles


Here are the articles I have written, given in chronological order. Click on a title to see the full article. I am happy to email you a copy of any item not available online if you email me at: info@finbarrbradley.ie [Fáilte roimh chomhfhreagras i nGaeilge].

 • Athghiniúint na Gaeltachta, i Gearóid Ó Tuathaigh agus Breandán Mac Suibhne (eag.), Ag Cur Chun Fónaimh: Údarás na Gaeltachta ó 1980 i leith, Nollaig [December] 2023, Cló Iar-Chonnacht, An Spideál, Co. na Gaillimhe, lch. 379-395.

 • Réamhrá [Preface]: An Plean Fáis, Plean Infheistíochta don Ghaeilge agus don Ghaeltacht 2024-2029, Conradh na Gaeilge, Meán Fómhair [September] 2023, lch. [pp.] 6-7.

 • Dónall Ó Móráin agus Meanma Fiontraíochta Ghael Linn, Comhar, Bealtaine [May] 2023, lch. 5-7.

 • Dúthaigh Anama agus Geilleagar na hÉireann, Meanmanra, Samhain [November] 2021, lch. 119-132.

 • Potential of Green Place-Based Enterprises, Macro, UCD SMF, Dec 2020, pp. 3-5.

 • Character, Co-operation and Cultural Revival, Farming and Country Life 1916: History Talks presented at Teagasc Athenry, 10 & 11 June 2016, Teagasc, Oak Park, Carlow, June 2016, pp. 220-231.

 • Acmhainní Cultúrtha sa tSochaí Nuálaíoch, Cnuasach Comhar 1982-2012: Ailt – Aistí – Agallaimh, Leabhair COMHAR, Baile Átha Cliath, 2014, lch. 137-140.

 • Dúchas, Dualgas & Dóchas: Spiorad na hAthbheochana in Aois na hInbhuanaitheachta, Léachtaí Cholm Cille XLIV, An Sagart, Maigh Nuad, 2014, lch. 11-21.

 • Irish Innovation Rooted in Place, Decision Magazine, Dublin, Winter 2012, pp. 14-15.

 • Creativity: Does Place Matter?, London Review of Education, Vol. 10, No. 2, July 2012, pp. 145-157.

 • Future Needs the Past, Catalogue Essay for Exhibition – ‘Between Art and Industry’, National Craft Gallery, Kilkenny, May 2012, pp. 8-11.

 • Distinctive Past Inspires Innovative Future, Heritage Outlook, An Chomhairle Oidhreachta/The Heritage Council, Winter 2011/Spring 2012, pp. 4-7.

 • Ómós Áite i Ré an Eolais: Impleachtaí Scríbhinní Dhaithí Uí Ógáin, i Ríonach uí Ógáin, William Nolan & Éamonn Ó hÓgáin (eag.), Sean, Nua agus Síoraíocht: Féinscríbhinn in Ómós do Dhaithí Ó hÓgáin, Coiscéim, Binn Éadair, Baile Átha Cliath 13, 2012, lch. 375-385.

 • An Ghaeilge, an Stáit agus an Geilleagar: Ó Imeall go Lár, i Breandán MacCormaic (eag.), Leas na Gaeilge, Leas an Stáit, Léachtaí an Fhóraim Díospóireareachta: Imleabhar 2, Coiscéim, Binn Éadair, Baile Átha Cliath 13, 2011, lch. 56-73.

 • Youth Drama Spurs Innovative Ireland, Youth Drama Ireland, 13, 2010-2011, pp. 14-17.

 • Regional Innovation Environments in the Knowledge Society: Identifying a Place for Irish, in John M. Kirk & Dónall P. Ó Baoill (eds.), Language and Economic Development: Northern Ireland, the Republic of Ireland and Scotland, Belfast Studies in Language, Culture and Politics 19, Cló Ollscoil na Banríona/Queen’s University, Béal Feirste/Belfast, 2009, pp. 82-91.

 • Cultural Distinctiveness as Competitive Advantage, in Joe Mulholland and Finbarr Bradley (eds.), The Irish Economic Crisis – Time to Act: Essays from the 2009 MacGill Summer School, Carysfort Press, Dublin, 2009, pp. 316-322.

 • Fiúntas na Gaeilge sa Ré Nualaíoch: Ról Radacach don Chonradh, Feasta, Corcaigh, Méan Fómhair 2009, lch. 9-15.

 • Beocht Pobal Aontaithe, Timire an Chroí Naofa, Báile Átha Cliath, Samhradh 2009, lch. 16-17.

 • Distinctive Ireland lies at the Core of Smart Economy, Decision Magazine, Dublin, April 2009, pp. 18-19.

 • Fiúntas an Dúchais sa Saol Nuálaíoch, Timire an Chroí Naofa, Báile Átha Cliath, Earrach 2009, lch. 22-23.

 • (written with James J. Kennelly) Knowledge is Global, Innovation Local!, Banking Ireland, Dublin, Spring 2009, pp. 2-4.

 • Lessons on Innovation from the GAA, Special GAA 125th Anniversary  Commemorative Match Programme (Dublin vs. Tyrone), GAA, Dublin, 30 January 2009, p. 101.

 • Acmhainní Cultúrtha sa tSochaí Nuálaíoch, Comhar, Baile Átha Cliath, Nollaig 2008, lch. 18-19.

 • Defining Innovation in the Engaged University, in Lorraine McIlrath, et. al. (eds.), Mapping Civic Engagement within Higher Education in Ireland, AISHE, Dublin, 2007, pp. 48-55.

 • Innovation and Rural Knowledge Communities: Learning from the Irish Revival, The Irish Review, Dublin, 36, 2007, pp. 111-119.

 • Discovery and Innovation in the Undergraduate Learning Experience, Irish Educational Studies, Dublin, 26(3), 2007, pp. 301- 313.

 • (written with Frank Allen) Transporting Individuals – Transforming Communities, Studies, Dublin, 96(382), Summer 2007, pp. 145-153.

 • (written with Gerry Boyle) The Undergraduate as an Engaged Explorer, in Thomas A.F. Kelly (ed.), What Price the University?: Perspectives on the Meaning and Value of Higher Education, Special Issue of the Maynooth Philosophical Papers, Faculty of Philosophy, NUI Maynooth, September 2006, pp. 5-24.

 • (co-written with James J. Kennelly) Ireland in the New Century: An Opportunity to Foster an Ethic of Sustainable Enterprise, Sustainable Development, John Wiley & Sons, 13, 2005, pp. 91-101.

 • (written with James J. Kennelly) Ireland’s New Century: The Opportunity for an Alternative Vision of Development, Radharc [A Journal of Irish Studies], Glucksman Ireland House, NYU, 4, 2003, pp. 99-113.

 • Redefining Enterprise Education, in Konstantin Theile & Cíarán Ó hÓgartaigh (eds.), International New Enterprise Developments, ESB/IPBS Series, Aachen: Shaker Verlag, 2002, pp. 67-76.

 • (co-written with James J. Kennelly): Ireland’s ‘Celtic Tiger’ Economy: A Unique Opportunity to Foster an Ethic of Sustainable Enterprise, Proceedings of the International Association for Business and Society, 13, 2002, pp. 105-113.

 • (written with Frank Allen) The Potential of Public-Voluntary Partnerships for the Delivery of Quality Social Services, Studies, Dublin, Winter 2002, 91(364), pp. 371-380.

 • (written with Frank Allen) The Not-So-Simple Matter of Debt Relief, Céide: A Review from the Margins, Ballina, Co. Mayo, June/July, 2001, pp. 17-19.

 • (written with Frank Allen) Value for Money in Public Private Partnerships (PPPs): Myth & Reality, Administration-Journal of the Institute of Public Administration, Dublin, Spring 2001, 49(1), pp. 46-58.

 • Time to consider other approaches to financial services education, Finance, January 2001, 15(1).

 • Time for new approaches to Financial Services Education, SIAI Society News, Dublin, 1(2), September 2000, p. 2.

 • (written with Frank Allen) Investment Decision-Making and Heritage Management, in Neil Buttimer, Colin Rynne & Helen Guerin (eds.), The Heritage of Ireland, Collins Press, Cork, 2000, pp. 631-637.

 • TNG agus An Fhostaíocht-Machnamh níos leithne de dhíth, Comhar, Baile Átha Cliath, Aibreán 1995, pp. 16-19.

 • Cúrsa Riomhaireachta agus Airgeadais trí Ghaeilge in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, An Chéad Seimineár um Fhorbairt na Gaeilge sna Coláistí Teicniúla Réigiúnacha, Coláiste Teicniúl Réigiúnach, Sligeach, 19ú/20ú Bealtaine, 1994, lch. 24-26.

 • How to Hedge Currency Risk, Finance, Dublin, September 1993, 7(9), pp. 14-20.

 • International Transfer Pricing, Chapter 35 in Frederick D.S. Choi (ed.), The Handbook of International Accounting, John Wiley, New York, August 1991 (1993, 1994 and 1995 Supplements), pp. 29.1-29.29.

 • U.S. Multinationals in Ireland: Perspectives on Risk in the IRS Transfer Pricing Proposals, The Irish Banking Review, Dublin, Spring 1991, pp. 31-43.

 • Neglected Factors in the Market Pricing of Eurodollar Bonds, Journal of Portfolio Management, New York, Winter 1991, pp. 62-73.

 • (written with Ernst & Young team) International Transfer Pricing, Monograph, Business International, New York, April 1991.

 • IRS Section 482: Foreign Exchange Risks in Transfer Pricing, Business International Money Report, New York, 9 April 1990, p. 135 & p. 138.

 • Corporate Risk: A Missing Link in the Transfer Pricing Debate, Business International Money Report, New York, 22 January 1990, pp. 26-27.

 • An Analysis of Call Strategy in the Eurodollar Bond Market, Journal of International Financial Management and Accounting, New York, Spring 1990, 2 (1), pp. 23-46.

 • (written with Jim Fitzpatrick) Science, Technology and International Competitiveness: The Irish Case, Occasional Paper Series, No. 82/1, NBST, Dublin, May 1982.

 • Technology Licensing and Industrial Development: The Irish Perspective, Occasional Paper Series, No. 82/3, NBST, Dublin, April 1982.