Meon Gaelach, Aigne Nualaíoch


tosach

Is minic a deirtear go bhfuil an traidisiún, saintréithe na nGael go háirithe, ag teacht salach ar an rath eacnamaíochta, gur gá dúinn éirías agus glacadh le meon fuarchúiseach na nua-theicneolaíochta ina áit. Ach is dallamullóg é sin, míthuiscint bhunúsach ar chúrsaí eacnamaíochta.

I ré nua na faisnéise is na hinbhuanaitheachta, tá gá le mothúcháin, cruthaitheacht, féiniúlacht, seachas smacht gan smaoineamh. Sa saol seo, ní haon mhíbhuntáiste dúchas is teanga na nGael, ach acmhainní láidre a chuirfidh ar ár gcumas a bheith chun tosaigh sa nuálaíocht. Tarraingíonn an t-údar ar chúinsí na hÉireann agus fianaise idir-náisiúnta, taithí na staire agus fíricí ár linne féin, léamh smaointeoirí eile agus a chuid machnaimh féin. Cuirfidh a argóint cor nua sa díospóireacht ar a bhfuil romhainn mar shochaí.

Le fáil chun ceannach ar an suíomh seo ar líne.

Le fáil chun ceannach freisin ar líne ó: Coiscéim, Tig Bhríde, 91 Bóthar Bhinn Éadair, Páirc na bhFianna, Binn Éadair, B.Á.C. 13