cruthaitheacht


Thíos tá agallamh raidió déanta ar Raidió na Life i mí Bealtaine 2016, cúpla lá roimh sheoladh mo leabhar nua Gombeens at the Gate. Is agallaimh deich noiméad atá i gceist. Below is a ten minute radio interview in Irish I did with Raidió na Life ahead of the launch of my book Gombeens at the Gate in May 2016.. Raidio na Life is Dublin’s Irish language community radio station […]

Agallamh – Raidió na Life Gombeens at the Gate 10/5/2016


Is iad acmhainní do-láimhsithe a chothaíonn nuálaíocht. Na cinn is luachmhaire ná siúd atá neamhinste, a leithéid an tsamhlaíocht, an inspioráid agus an t-iomas. Spreagann tréithe amhail féintuiscint, féinmhuinín agus féinfhios, iad fréamhaithe sa dúchas, agus i gcás na hÉireann an Ghaeilge, acmhainní fiúntacha mar iad. Taispeánann taighde idirnáisiúnta gurb é an treo is fearr ó thaobh cruthaitheachta de ná deiseanna a thabhairt do daoine bheith ag smaoineamh ar bhealaí […]

Dearcadh cúng na cruthaitheachta